Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i mantenimentGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en planificació i Programació de processos de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cap d'equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Cap de mantenidors. Tècnic de fred industrial. Frigorista. Tècnic de climatització i ventilació-extracció. Tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic d'instal·lacions calorífiques. Instal·lador de calefacció i ACS. Mantenidor de calefacció i ACS. Tècnic de manteniment d'instal·lacions auxiliars a la producció. Supervisor de muntatge d'instal·lacions tèrmiques. Cap d'equip de manteniment d'instal·lacions calor.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Sistemes elèctrics i automàtics.
  • Equips i instal·lacions tèrmiques.
  • Processos de muntatge d'instal·lacions.
  • Representació gràfica d'instal·lacions.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Energies renovables i eficiència energètica.
  • Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.
  • Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.
  • Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.
  • Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
 • Projecte d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.