Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i mantenimentGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials. Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador frigorista en processos industrials. Mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Màquines i equips tèrmics.
  • Tècniques de muntatge d'instal·lacions.
  • Instal·lacions elèctriques i automatismes.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.
  • Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.