Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d'antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Automatismes industrials.
  • Electrònica.
  • Electrotècnia.
  • Instal·lacions elèctriques interiors.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Instal·lacions de distribució.
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
  • Instal·lacions domòtiques.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Màquines eléctriques.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 380 hores.