Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d'antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d'equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domóticos. Tècnic instal·lador-mantenidor d'equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis
  • Electrònica aplicada
  • Equips microinformàtics
  • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
  • Instal·lacions elèctriques bàsiques
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
 • Segon curs
  • Instal·lacions domòtiques
  • Instal·lacions de megafonia i sonorització
  • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
  • Instal·lacions de radiocomunicacions
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
  • Formació en Centres de Treball