Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

FORMACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Professor de formació viària.
 • Director d'escoles de conductors.
 • Formador de cursos de sensibilització i reeducació viària.
 • Formador de cursos de mercaderies perilloses.
 • Director de centres de formació de mercaderies perilloses.
 • Educador en programes o activitats d'educació viària en centres educatius, centres de majors, ajuntaments, associacions, empreses, administracions d'àmbit estatal, autonòmic o local.
 • Assessor de seguretat viària laboral en entitats públiques i privades.
 • Assessor en plans de mobilitat en entitats públiques i privades.
 • Docent en seguretat viària.
 • Monitor de cursos de conducció segura.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1651. Trànsit, circulació de vehicles i transport per carretera
  • 1652. Organització de la formació de les persones conductores
  • 1653. Tècniques de conducció
  • 1654. Tecnologia bàsica de l'automòbil
  • 1657. Seguretat viària
  • 1659. Mobilitat segura i sostenible
  • 1661. Formació i orientació laboral
  • CV0003. Anglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1655. Didàctica de l'ensenyament pràctic de la conducció (*)
  • 1656. Educació viària
  • 1658. Didàctica de la formació per a la seguretat viària
  • 1662. Empresa i iniciativa emprenedora
  • 0020. Primers auxilis
  • CV0004. Anglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1660. Projecte de formació per a la mobilitat segura i sostenible
  • 1663. Formació en centres de treball

(*) Cal estar en possessió dels permisos de conducció B i A2, donades les característiques del mòdul professional