Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i PellGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operador/a de màquines per a la preparació de fibres tèxtils. Operador/a de màquina per a obrir, netejar i mesclar fibres. Operador/a de màquina llavadora de fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a processar fibres per a filatura. Operador/a de màquines per a filar fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a fabricar teles no teixides. Oficial/a de filatura. Oficial/a encolador/a Sortejador. Especialista en filatura. Especialista en condicionament. Operador/a de màquines de preparació del tissatge (ordit, encolat, etc.) . Operador/a de màquina passadora i anudadora de fils d'ordit. Operador/a de màquines teixidores en teler de calada. Operador/a de màquina teixidora de calada amb jacquard. Operador/a de màquina teixidora de calada amb dispostius especials (estores, tapissos, ris i velluts i tèxtils d'ús tècnic) . Técnico/a en tints tèxtils, llavat de llana (tèxtil) . Oficial/a acabador. Oficial/a auxiliar encarregat/da. Oficial/a de laboratori (I+D) . Oficial/a ajudant Oficial/a control qualitat (I+D) . Operador/a de màquines de desencolat, descruatge i blanqueig de teixits. Tècnic d'ennobliment tèxtil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment tèxtil. Oficial/a acabador de matèries tèxtils. Operador/a de màquines d'ennobliment tèxtil. Oficial/a estampador tèxtil. Oficial/a auxiliar encarregat/da d'estampació tèxtil. Oficial/a ajudant d'estampació tèxtil (I+D+i) Operador/a de màquines d'estampar. Operador de màquines d'estampació tèxtil (I+D+i) . Operador/a de màquina circular de gènere de punt. Operador/a de màquina cotton. Especialista teixidor/a de calcetins. Especialista teixidor/a de mitges elàstiques compressores. Especialista teixidor/a de prendas de punt interior i exterior. Oficial/a de teixidura de punt per trama. Operador/a de màquina Kette. Operador/a de màquina Raschel. Operador/a de màquina Ganxet. Especialista teixidor/a de màquines d'ordit. Oficial/a de teixidura de punt per ordit.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Principis de manteniment electromecànic.
  • Matèries tèxtils i pell.
  • Aplicació d'aprestos.
  • Preparació i tintura.
  • Tècniques de teixidura de calada.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Acabats tèxtils.
  • Estampació.
  • Tècniques de fabricació de filatura i -te-les no teixides.
  • Tècniques de teixidura de punt per recollida.
  • Tècniques de teixidura de punt per ordit.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.