Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregat de secció de preparació d'esmalts i tintes ceràmiques. Encarregat de recepció, magatzem i control de matèries primeres. Encarregat de mòlta de pastes. Encarregat d'atomització en indústria ceràmica. Encarregat de secció de pastes. Encarregat de línia de colat. Encarregat de línia d'extrusió. Conductor de màquina emmotladora de plats. Encarregat de línia d'esmaltat. Encarregat de línia de decoració. Encarregat de forns intermitents i forns continus no automàtics. Forner de forns continus amb comandaments automàtics de regulació de la cocció. Encarregat del procés en plantes ceràmiques de xicoteta dimensió. Encarregat de màquina rectificadora i polidora de ceràmica, porcellana i pisa. Encarregat de classificació i embalat.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Processos de fabricació de pastes ceràmiques.
  • Processos de fabricació de frites i pigments ceràmics.
  • Processos de preparació d'esmalts ceràmics.
  • Processos de fabricació de productes ceràmics.
  • Principis de manteniment electromecànic.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Normativa ceràmica.
  • Control de materials i processos ceràmics.
  • Tècniques i assajos de desenrotllament de productes ceràmics.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.