Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ENERGIES RENOVABLES

ENERGIES RENOVABLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aiguaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d'aerogeneradors. Especialista muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor d'instal·lacions solars. Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 0668 Sistemes elèctrics en centrals.
  • 0669 Subestacions elèctriques.
  • 0670 Telecontrol i automatismes.
  • 0671 Prevenció de riscos elèctrics.
  • 0682 Gestió del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • 0687 Formació i orientació laboral.
  • 0688 Empresa i iniciativa emprenedora.
  • CV0003. Anglés Tècnic I-S / Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • 0680 Sistemes d'energies renovables.
  • 0681 Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • 0683 Gestió del muntatge de parcs eòlics.
  • 0684 Operació i manteniment de parcs eòlics.
  • CV0004. Anglés Tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés.
  • 0686 Projecte d'energies renovables.
  • 0689 Formació en Centres de Treball.