Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ELECTROMEDICINA CLÍNICA

ELECTROMEDICINA CLÍNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicina. Coordinador/a i supervisor/a de manteniment de sistemes d'electromedicina. Especialista d'aplicacions electromèdiques. Especialista de producte de sistemes d'electromedicina. Assessor/a tècnic/a de sistemes d'electromedicina. Tècnic en electrònica, especialitat en electromedicina. Instal·lador/a-reparador/a en electromedicina.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Instal·lacions elèctriques.
  • Sistemes electromecànics i de fluids.
  • Sistemes electrònics i fotònics.
  • Sistemes de radiodiagnòstic, radioteràpia i imatge mèdica.
  • Tecnologia sanitària en l'àmbit clínic.
  • Gestió del muntatge i manteniment de sistemes d'electromedicina.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • Sistemes de monitoratge, registre i cures crítiques.
  • Sistemes de laboratori i hemodiàlisi.
  • Sistemes de rehabilitació i proves funcionals.
  • Planificació de l'adquisició de sistemes d'electromedicina.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per a la docència en anglés
  • Projecte d'electromedicina clínica.
  • Formació en centres de treball.