Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

CICLE FORMATIU: ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehiclesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Electronicista de vehicles. Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció. Mecànic/a d'automòbils. Electricista d'automòbils. Electromecànic/a d'automòbils. Mecànic/a de motors i els seus sistemes auxiliars d'automòbils i motocicletes. Reparador/a sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador/a sistemes de transmissió i frens. Reparador/a sistemes de direcció i suspensió. Operari/a d'ITV. Instal·lador d'accessoris en vehicles. Operari/a d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis. Electromecànic/a de motocicletes. Venedor/a distribuïdor/a de recanvis i equips de diagnosi.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Circuits de fluids, suspensió i direcció.

Sistemes de càrrega i engegada.

Sistemes de seguretat i confortabilitat.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

Sistemes auxiliars del motor.

Sistemes de transmissió i frenada.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS.

Este cicle formatiu d'Electromecànica de Vehicles Automòbils adaptat de manera experimental a l'especialitat de MECÀNICA DE COMPETICIÓ s'impartirà des del curs escolar 2011/2012, al CIPFP Complex Educatiu de Xest (València).

Este cicle formatiu d'Electromecànica de Vehicles Automòbils adaptat de manera experimental a l'especialidad de MANTENIMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ s'impartirà des del curs escolar 2011/2012, al CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). Veure correcció d'errades a la resolució corresponent.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Mecànica de l'Automòbil, branca Automoció. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Mecànica (Aeronaus), branca Automoció. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Electricitat de l'Automòbil, branca Automoció. (FP1)

Tècnic Auxiliar Mecànic de l'Automòbil, branca Automoció. (FP1)

Tècnic Auxiliar Mecànic i Electricista de Motocicletes, branca Automoció. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Electromecànica de Vehicles. (LOGSE)