Dossier de cicle formatiu

Ves enrere EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aiguaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor energètic. Promotor de programes d'eficiència energètica.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Equips i instal·lacions tèrmiques.
  • Processos de muntatge d'instal·lacions.
  • Representació gràfica d'instal·lacions.
  • Eficiència energètica d'instal·lacions.
  • Gestió eficient de l'aigua en edificació.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Certificació energètica d'edificis.
  • Configuració d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Gestió del muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Promoció de l'ús eficient de l'energia i de l'aigua.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de treball: 400 hores.
  • Projecte de eficiència energética i energia solar tèrmica.