Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Educador/a Infantil. Animador/a infantil.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Didàctica de l'educación infantil
  • Autonomia personal i salut infantil.
  • Expressió i comunicació.
  • Desenrotllament cognitiu i motor.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • El joc infantil i la seua metodologia.
  • Desenrotllament socioafectiu.
  • Habilitats socials.
  • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
  • Primers auxilis.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
  • Projecte d'atenció a la infància.