Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DISSENY I MOBLAMENT

DISSENY I MOBLAMENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, moble i suroGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Dibuixant projectista de mobles. Tècnic en desplegament de productes de fusteria i mobles. Projectista de fusteria i moble. Gerent d'empreses de fusta, moble i altres manufactures. Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Controlador de producció. Cap de secció. Cap d'equip.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Processos en indústries de fusteria i moble.
  • Fabricació en fusteria i moble.
  • Representació en fusteria i mobiliari.
  • Prototips en fusteria i moble.
  • Desenrotllament de producte en fusteria i moble.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Automatització en fusteria i moble.
  • Instal·lacions de fusteria i mobiliari.
  • Disseny de fusteria i moble.
  • Gestió de la producció en fusteria i moble.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de disseny i moblament.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.