Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d'utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Representació gràfica en fabricació mecànica.
  • Disseny de productes mecànics.
  • Disseny de motles i models de fosa.
  • Tècniques de fabricació mecànica.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Disseny d'estris de processat de xapa i estampació.
  • Disseny de motles per a productes polimérics.
  • Automatització de la fabricació.
  • Projecte de disseny de productes mecànics.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.