Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Delineant projectista d'instal·lacions calorífiques. Delineant Projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Delineant Projectista d'instal·lacions frigorífiques. Delineant Projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Tècnic en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques. Tècnic en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Sistemes elèctrics i automàtics.
  • Equips i instal·lacions tèrmiques.
  • Processos de muntatge d'instal·lacions.
  • Representació gràfica d'instal·lacions.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Energies renovables i eficiència energètica.
  • Configuració d'instal·lacions de climatització, calefacció i ACS.
  • Configuració d'instal·lacions frigorífiques.
  • Configuració d'instal·lacions de fluids.
  • Planificació del muntatge d'instal·lacions.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
  • Projecte d'instal·lacions tèrmiques i del fluids.