Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacionsGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de Dades.
  • Programació.
  • Entorns de desenrotllament.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Accés a dades.
  • Desenrotllament d'interfícies.
  • Programació multimèdia i dispositius mòbils.
  • Programació de servicis i processos.
  • Sistemes de gestió empresarial.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.