Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i Medi AmbientGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de gestió en protecció civil i emergències. Tècnics de gestió en incendis forestals. Coordinador de protecció civil i emergències. Coordinador en incendis forestals. Coordinador en emergències ordinàries i extraordinàries. Cap de servicis d'extinció d'incendis urbans. Cap de servicis d'intervenció davant d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1502. Avaluació de riscos i mesures preventives
  • 1504. Supervisió de la intervenció en riscos produïts per fenòmens naturals
  • 1505. Supervisió de la intervenció en riscos tecnològics i antròpics
  • 1506. Supervisió de la intervenció en incendis forestals i cremes prescrites
  • 1509. Supervisió de les accions de suport a les persones afectades per desastres i catàstrofes
  • 1510. Gestió de recursos d’emergències i protecció civil
  • 1512. Formació i orientació laboral
  • CV0003. Anglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1501. Planificació en emergències i protecció civil
  • 1503. Planificació i desenvolupament d’accions formatives, informatives i divulgatives en protecció civil i emergències
  • 1507. Supervisió de la intervenció en operacions d’incendis urbans i emergències ordinàries
  • 1508. Supervisió de la intervenció en operacions de salvament i rescat
  • 1513. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0004. Anglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1511. Projecte de coordinació d’emergències i protecció civil
  • 1514. Formació en centres de treball