Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i obra civilGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la construcció, en xicotetes, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant treballs d'obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Construcció
  • Interpretació de plans de construcció
  • Fàbriques
  • Revestiments
  • Formigó armat
  • Formació i orientació laboral
  • Paviments, entaulellats i xapats
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • Encofrats
  • Organització de treballs de construcció
  • Obres d'urbanització
  • Cobertes
  • Impermeabilitzants i aïllaments
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació en centres de treball
  • Horari reservat per a la docència en anglés