Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CONFORMACIÓ PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

CONFORMACIÓ PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operador en forns de segona fusió. Operador de forns de fusió. Tècnic en fosa per gravetat. Preparador de màquines d'injecció i de baixa pressió. Operador de màquines de colar aliatges metàl·lics. Preparador de motles-noieria. Emmotllador manual. Emmotllador mecànic. Noier mecànic. Operador de màquines de motles o noieria. Operador de màquina mescladora-pastadora de cautxú. Operador de màquina talladora de cautxú. Operador de màquina enllustradora de cautxú. Assemblador d'articles de cautxú i híbrids. Assemblador d'articles de plàstic i híbrids. Operador de màquines per a fabricar productes de cautxú. Operador de màquines per a fabricar segells de cautxú. Operador de màquina vulcanitzadora d'articles de cautxú. Operador de màquines per a l'acabat de productes de cautxú i goma. Operador de màquina emmotlladora-vulcanitzador de cautxú. Verificador de la fabricació de pneumàtics. Operador de màquina recautxutadora de pneumàtics. Operador de màquina emmotladora de pneumàtics. Cilindrista. Prensista. Adhesivador. Operador de màquina mescladora. Operador de màquines de transformació de termoplàstics. Operador d'injectora. Operador d'extrusora. Operador de màquina calandradora. Operador de trituradora de termoplàstics. Constructor de motles i models de polièster. Operador de màquines per a preparar motles de resina. Operador de màquines per a fabricar resines sintètiques. Operador de màquines de transformació d'articles termostables i materials compostos de matriu polimèrica. Assemblador d'articles de materials compostos. Operador manual de materials compostos.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • Interpretació gràfica.
  • Preparació de màquines i instal·lacions de processos automàtics.
  • Elaboració de motles i models.
  • Preparació de matèries primeres.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs:
  • Metrologia i assajos.
  • Conformat per emmotlament tancat.
  • Conformat per emmotlament obert.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en centres de treball.

 

O continuar altres estudis de Formació Professional.