Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: CUINA I GASTRONOMIA

CICLE FORMATIU: CUINA I GASTRONOMIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i TurismeGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cuiner. Cap de partida. Empleat d'economat d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Preelaboració i conservació d'aliments.

Tècniques culinàries.

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.

Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Ofertes gastronòmiques.

Productes culinaris.

Postres en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Cuina, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Hostaleria-Cuina, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Cuina. (LOGSE)