Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial. Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics. Cap d'equip en taller electromecànic. Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial. Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial. Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial. Programador-controlador de robots industrials. Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric. Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
  • Sistemes seqüencials programables.
  • Sistemes de mesura i regulació.
  • Sistemes de potència.
  • Documentació tècnica.
  • Informàtica industrial.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Sistemes programables avançats.
  • Robòtica industrial.
  • Comunicacions industrials.
  • Integració de sistemes d'automatització industrial.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte d'automatització i robòtica industrial.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.