Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Treballador qualificat en activitats forestals. Treballador especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes. Maquinista de procesadora forestal.Tractorista. Motoserrista, tallador, trozador. Surer. Treballador especialista en treballs d'altura en els arbres. Treballador especialista d'empreses de repoblació. Treballador especialista d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal. Treballador especialista d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Treballador especialista d' empreses que realitzen treballs de construcció i mantenimiento de camins. Treballador especialista per compte propi en treballs de repoblació i tractaments selvícoles. Planterista. Treballador en vivers, en general. Treballador qualificat per compte propi en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat per compte d'altri en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat en propagació de plantes en viver. Treballador qualificat en cultiu de plantes en viver.Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Aplicador de productes fitosanitaris. Empeltador. Treballador especialitzat en inventari, seguiment i adequació de l'hàbitat natural i d'espècies aqüícoles continentals i cinegètiques. Treballador especialitzat en repoblacions d'espècies cinegètiques, piscícoles i . Treballador qualificat per compte propi o aliena en activitats forestals i semblants. Auxiliar en treballs de control legal de depredadors o espècies invasores. Guia d'activitats de turisme cinegeticopiscícola.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Fonaments agronòmics.
  • Principis de sanitat vegetal.
  • Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.
  • Producció de planta forestal en viver.
  • Maquinària i instal·lacions forestals.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Control fitosanitari.
  • Aprofitament del medi natural.
  • Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.
  • Prevenció d'incendis forestals.
  • Ús públic en espais naturals.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.