Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia. Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia. Citotécnico. Ajudant de forensia. Prosector/a d'autòpsies clíniques i metge-legals. Tanatopractor/a. Col·laborador /a i assistent en biologia molecular. Col·laborador/a i assistent d'investigació.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1367. Gestió de mostres biològiques
  • 1368. Tècniques generals de laboratori
  • 1369. Biologia molecular i citogenètica
  • 1370. Fisiopatologia general
  • 1384. Formació i orientació laboral
  • CV0003 Inglés tècnic I-S – Horari reservat per a la docència en anglés
 • Seguno curs
  • 1379. Necròpsies
  • 1380. Processament citològic i tissular
  • 1381. Citologia ginecològica
  • 1382. Citologia general
  • 1385. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0004 Inglés tècnic II-S – Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1383. Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic
  • 1386. Formació en centres de treball