Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacionsGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en administració de sistemes.Responsable d'informàtica. Tècnic en servicis d'Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de suport i suport tècnic. Tècnic en teleasistencia. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Planificació i administració de xarxes.
  • Implantació de sistemes operatius.
  • Fonaments de maquinari.
  • Gestió de bases de dades.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Administració de sistemes operatius.
  • Servicis de xarxa i Internet.
  • Implantació d'aplicacions web.
  • Administració de sistemes gestors de bases de dades.
  • Seguretat i alta disponibilitat.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.