Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de laboratori d'investigació i desenrotllament de producte. Comercial d'assistència tècnica en indústries de pastes, esmalts i pigments ceràmics. Tècnic de programació i control de la producció en indústries ceràmiques. Tècnic de programació i control de la producció en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries de pigments i esmalts ceràmics.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Fabricació de pastes ceràmiques i productes ceràmics conformats.
  • Fabricació de frites, pigments i esmalts ceràmics.
  • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
  • Programació de la producció.
  • Control de processos de fabricació de productes ceràmics.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Desenrotllament de pastes ceràmiques.
  • Desenrotllament de frites, pigments i esmalts ceràmics.
  • Desenrotllament de productes ceràmics.
  • Ceràmiques avançades.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
  • Projecte de fabricació de productes ceràmics.