Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proyecte ACADÈMIA

El Projecte de mobilitat ACADÈMIA, enquadrat dins del Programa Leonardo da Vinci, està promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a través del Centre Nacional de Recursos per a l'Orientació Professional (CNROP) i en coordinació amb les Comunitats Autònomes.

ACADÈMIA permet i reforça el coneixement de bones pràctiques en el camp de l'Educació, la Formació Professional i l'Orientació, a través d'estades formatives en països europeus.

L'estada formativa té una duració d'una setmana, entre els mesos de febrer i maig, en un país de la Unió Europea. El país de destí assignat a la Comunitat Valenciana per a l'any 2015 és França.

Este programa està dirigit al professorat en situació administrativa de funcionari docent en un centre educatiu que impartisca ensenyança secundària i/o Cicles Formatius de Formació Professional de la Comunitat Valenciana i que pertanga a una de les especialitats següents:

  • Professorat de l'especialitat d'Orientació Educativa.
  • Professorat de l'especialitat de Formació i orientació laboral.

És requisit indispensable per a participar en ACADÈMIA, posseir la certificació equivalent al nivell B1 o superior del Consell d'Europa, sent per a França els idiomes francés i anglés.

El professorat interessat a participar en el Programa ACADÈMIA ha de presentar la sol·licitud, segons el model adjunt, com a màxim fins al dia 22 de Novembre de 2014, a través del següent correu electrònic: sfp@gva.es

Sol·licitud de Participació en el Projecte Acadèmia. 2015

Projecte de mobilitat ACADÈMIA.

Informació relacionada amb el projecte ACADÈMIA.