Organismes

Portals

CENTRES INTEGRATS

CENTRES INTEGRATS

Presentació

Impartixen formació professional inicial i formació per a l'ocupació, referides al CNCP i que conduïx a títols de formació professionals i certificats de professionalitat.

Oferixen una oferta modular, flexible i de qualitat, per a donar resposta tant a les necessitats dels sectors productius com a les necessitats individuals i expectatives personals de promoció professional.

Incorporen servicis integrats d'informació i orientació professional i col·laboren en l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per mitjà de l'experiència laboral i altres aprenentatges no formals.

Xarxa Pública de Centres Integrats de Formació Professional