Presentació i Calendari

Presentació i Calendari

Presentació

L'accés a l'FP pot realitzar-se de 2 formes diferenciades:

 • Una, accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Altra, accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, s'establix la possibilitat d'accedir a l'FP a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, sempre que l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari 2022

 • INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022):
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril
 • Llistats provisionals d'admesos: 27 d'abril
 • Llistats definitius d'admesos i exclosos: 5 de maig
 • PROVES: 23 i 24 de maig
 • Llistats provisionals qualificacions: 30 de maig
 • Lliurament documentació justificativa: del 21 de març al 30 de juny, tots dos inclusivament.
 • Llistats definitivus qualificacions: fin a l'1 de juliol
 • Lliurament de certificats de la prova: del 3 al 4 de juliol

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució: