Organismes

Portals

Visualització de contingut web

PFCB : NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS NO SUBVENCIONADES

CENTRES PRIVATS NO SUBVENCIONATS: 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CURS 2020-2021

Aportació de documentació mitjançant trámit telemátic quan no n'existisca un específic (ATENCIÓ: amb DESTÍ "SERVEIS CENTRALS" I MATÈRIA "SERVEI DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL - PFQB")

 

AUTORITZACIONS CURS 2020/2021:

 •  

  RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2020-2021, no finançats amb fons públics. (DOGV núm. 8956 de 19.11.2020)

AUTORITZACIONS CURS 2019/2020:

 

AUTORITZACIONS CURS 2018/2019:

 • RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2018-2019, no finançats amb fons públics.(DOGV núm. 8411 de 26.10.2018)

 

AUTORITZACIONS CURS 2017/2018:

 • RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2017-2018, no finançats amb fons públics.(DOGV núm. 8167 de 10.11.2017)

 

AUTORITZACIONS CURS 2016/2017:

 • RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics, per al curs 2016-2017.(DOGV núm 7969 de 31.01.2017)

 

AUTORITZACIONS CURS 2015/2016 :

 • RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics. (DOGV núm 7478 de 04.03.2015)
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics.(DOGV núm 7677 de 14.12.2015)

 

 

ADSCRIPCIONS ENTITATS ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D' EDUCACIÓ SECUNDARIA:

 • RESOLUCIÓ de 12 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres privats i les entitats que impartixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres privats i les entitats que impartixen programes formatius de qualificació professional bàsica als corresponent instituts d'Educació Secundària (10/04/2015)
 • RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals no subvencionats que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària. (DOGV núm 8023 de 20.04.2017)