Organismes

Portals

Visualització de contingut web

PFQB : NORMATIVA ESPECÍFICA CENTRES PÚBLICS

ORGANIZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2017/2018:

 

  • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018 (DOGV núm. 8091 de 25.07.2017)