Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació sobre Formació Professional en todofp.es

Novetats

Ves enrere PROJECTES NACIONALS D'INNOVACIÓ APLICADA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXIMENT EN FP

PROJECTES NACIONALS D'INNOVACIÓ APLICADA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXIMENT EN FP

Des del Ministeri d'Educació i Formació Professional s'ha obert una nova convocatòria d'ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en Formació Professional. Volem animar als nostres centres, a l'alumnat i als docents a participar en aquesta convocatòria, per a trobar un camí òptim i equitatiu per a formar-se com a futurs professionals. Podeu trobar ací el resum de la convocatòria.

 

Tota la informació del ministeri sobre la tramitació es troba disponible en https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/19/1931646/ficha/1931646-2021.html#**dg1