Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

 

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació en Formació Professional Valenciana y en TodoFP.es.

 


Habilitat en OVICE el tràmit per a sol·licitar l'autorització de l'administració educativa per a participar en la convocatòria d'ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Tràmit dirigit a centres públics, concertats i privats que hagen presentat la sol·licitud en la convocatòria. La sol·licitud l'ha de realitzar la direcció del centre educatiu.

OVICE -> Centres educatius -> Centres educatius (sense distinció de titularitat) -> Altres

Una vegada realitzada la sol·licitud i que esta siga tramitada, la resolució signada per la directora general podrà descarregar-se també des de OVICE. Per a això:

 - Accedir a OVICE a través de l'enllaç Identificar-se que hi ha en la part superior esquerra.
- En l'apartat 
Zona Personal, mitjançant el menú que apareix a l'esquerra, podeu accedir a les Notificacions y Documents relacionats amb les sol·licituds que hàgeu realitzat. 

Novetats

Ves enrere Presentació de l’estudi sectorial: perfils professionals industrials en la Comunitat Valenciana

Presentació de l’estudi sectorial: perfils professionals industrials en la Comunitat Valenciana


 

El passat 5 d’abril tingué lloc a l’auditori del CEV de València la presentació de l’estudi sectorial: perfils professionals industrials en la Comunitat Valenciana.

A les portes de la nova llei de Formació Professional, ens encaminem cap a un nou paradigma on els centres de formació, ara més que mai, han de conviure estretament amb l’entorn productiu i més concretament amb les necessitats formatives que es generen.

L’objectiu d’aquesta nova realitat és donar resposta a eixes necessitats formatives d’una forma:

  • No sols efectiva, sinó EFICIENT, és a dir, aconseguir l’objectiu optimitzant recursos.
  • PRECISA i ajustada a les necessitats del lloc de treball i de la persona en procés de formació
  • RÀPIDA, habitualment en format de píndola que aporte únicament el necessari perquè la persona complete la capacitat demandada en un perfil professional determinat.

Sempre de forma permanent, al llarg de tota la vida/trajectòria laboral d’una persona i en cap cas de forma eventual.

És per aquesta raó que la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), juga un paper fonamental pel que fa al coneixement de la situació actual, així com l’evolució dels diferents sectors industrials respecte a noves tecnologies aplicades, nous perfils professionals i en definitiva noves capacitats en les quals formar a les futures persones professionals.

Fruit d’aquestes sinergies entre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i la Xarxa d’Instituts de la Comunitat Valenciana, naix aquesta guia que us facilitem i esperem que siga d’utilitat als respectius departaments així com entitats dinamitzadores de l’entorn socioproductiu. Descarregar