Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació sobre Formació Professional en todofp.es

Novetats

Ves enrere Nou projecte FPCloud

Nou projecte FPCloud

La DGFPiERE ha posat en marxa un projecte per a introduir les tecnologies Cloud en la Formació Professional.
Va començar amb una videoconferència per a tots els centres interessats el dia 31 de maig a les 10.30 h i va comptar amb més de 200 participants.

Informació d’interés

- Presentació

- Guia per donar d’alta al centre a la plataforma d’AWS (CPOC)

- Guia per al professorat

- Webinar d’AWS el dia 2 de juny a les 17.30 h

- Formulari de registre en el curs del CEFIRE que permetrà l'accés al Moodle del curs

- Accés al Moodle on s'aniran penjant els documents i la informació del curs 
  A partir del dilluns 6 de juny per als qui hagen emplenat el formulari anterior.