Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

 

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació en Formació Professional Valenciana y en TodoFP.es.

Novetats

Ves enrere Jornada Dones i Cloud Computing

Jornada Dones i Cloud Computing

Cada vegada és més evident l’arribada de la digitalització a qualsevol professió. Els estereotips i influències socials fan que les joves no sempre prenguen el camí cap a professions STEM. Ja en etapes inicials aquestes configuracions estereotipades i pocs referents femenins en llocs de responsabilitat fan que la igualtat siga en la digitalització també un repte a aconseguir.

 

La Direcció General de Formació Professional i  Ensenyaments de Règim Especial junt amb Amazon Web Services us proposem una Jornada per a compartir referents a les nostres alumnes en àmbits digitalitzats i en llocs de rellevància, promovent que el sostre de vidre passe a ser per a elles un record llunyà. 

 
A la Jornada “DONA I CLOUD” les alumnes podran treballar amb un conjunt de Mentores, professionals destacades dels seus sectors, relacionades amb l’àmbit de la digitalització, on realitzaran activitats pràctiques d’elaboració de currículum vitae, perfil de LinkedIn o preparació d’entrevista de treball per a fer aquest acompanyament real del món laboral al qual s’enfrontaran com a dones en professions STEM.