Organismes

Portals

Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

 

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

 • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

 • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

 • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació en TodoFP.es

 

Novetats

Ves enrere Sondeig per a la futura borsa de prospectors i séniors de formació professional 2024

Sondeig per a la futura borsa de prospectors i séniors de formació professional 2024

Entre el 25 d'abril i el 16 de maig s'obre el termini del sondeig per a manifestar interés en l'inscripció a les borses de prospectors i séniors com a perfils col·laboradors per a la formació professional valenciana quan es publiquen.

En el Preàmbul de la Llei 3/2022, quan fa referència al Títol V, s'arrepleguen les figures del prospector d'empreses i l'expert sènior d'empresa com a col·laboradors en la millora del sistema de formació professional.

Per tal de tindre una mostra de les persones interesades a realitzar les funcions de prospectors s'ha habilitat un periode del 25 d'abril fins el 16 de maig de 2024, on mitjançant formulari web en la DGFP-Notícies es podrà manifestar interés en inscriures a futures borses de prospectors d'fp, que s'organitzaran per àrees d'activitat econòmica i famílies professionals de Formació Professional, atenent a:

PROSPECTOR D’EMPRESES: (Funcionaris de carrera)

 • Anys de Coordinador de FCT/dual
 • Anys de Professor tutor de FCT/dual
 • Nombre d'empreses gestionades com a tutor de FCT/dual
 • Nombre d'alumnes tutoritzats en FCT/dual
 • Participació en projectes europeus
 • Participació en metodologies actives
 • Experiència laboral d'activitat professional i econòmica fora de la docència
 • Entrevista per part de la Direcció General

 

EXPERT SÈNIOR D’EMPRESA:

 • Experiència laboral d'activitat professional i econòmica en el sector per al qual es postula
 • Entrevista per part de la Direcció General

 

Feu clic a l’enllaç per accedir al formulari: