Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

 

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació en Formació Professional Valenciana y en TodoFP.es.

Novetats

Ves enrere Centres de la Comunitat Valenciana seleccionats per a formar part de la xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional

Centres de la Comunitat Valenciana seleccionats per a formar part de la xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha seleccionat tres centres públics de la Comunitat Valenciana per a formar part de la xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional i ser impulsors d'ecosistemes innovadors, noves metodologies i últimes tecnologies al servei de la Formació Professional.

La creació d'aquesta nova xarxa suposa un important avanç en la consolidació del nou model de Formació Professional connectat amb els diferents sectors productius i basat en la investigació aplicada, la sostenibilitat i l'emprenedoria.

Els centres seleccionats, dotats amb una ajuda d'1.000.000 € cadascun, són els següents:

- Sector Audiovisual: IES La Marxadella de Torrent

- Sector Ciberseguretat: CIPFP Mislata de la localitat del mateix nom

- Sector Fabricació automatitzada: IES Cotes Baixes d'Alcoi