Organismes

Portals

Trets essencials de la formació professional

Trets essencials de la formació professional

                   

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

 

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.

  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació en TodoFP.es

 

Novetats

Ves enrere 8M - Dona i FP

8M - Dona i FP

Les iniciatives que promouen l'accés de les dones a la Formació Professional continuen sent prioritàries quan la feminització i masculinització dels cicles formatius són el reflex dels estereotips en els quals creix el nostre alumnat.

Les estadístiques del Ministeri d'Educació i Formació Professional són molt aclaridores quant al lloc en el qual estem i cap a on s'ha de caminar:

Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en cicles formatius d'FP de grau mitjà
Evolució de l'alumnat matriculat en cicles formatius d'FP de grau superior

Les referents femenines en les professions STEM no arriben a les etapes d'FP i és necessari treballar per a canviar-ho, promovent l'orientació vocacional des de les etapes educatives primerenques. En aquest sentit, s'han de reconéixer els projectes d'orientació de centres educatius que treballen el valor femení en tots els àmbits. Entre ells:

Programa Coeduca en la Comunitat Valenciana
Projecte Women's Legacy

Continuem reivindicant l'important paper de les dones en les diverses famílies professionals, sent elles mateixes el testimoni més inspirador per a aconseguir una societat cada vegada més igualitària:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/dia-de-la-dona