Proves d'anys anteriors

Proves d'anys anteriors

Grau Mitjà

1. Part lingüística

2. Part social

3. Part científica-matemàtica-tècnica

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.a) Llengua i literatura
castellana

1.a) Llengua i literatura
valenciana

1.b) Anglés

2. Ciències Socials, Geografia i Història

3.a) Matemàtiques

3.b) Ciències Naturals

3.c) TICD

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2017
2018
2019
2020
2021
2022

 

Grau Superior

Part comuna

Opció A
Humanitats i Ciències Socials

Opció B
Tecnologia

Opció C
Ciències

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022