Exemplificacions

Exemplificacions

 

Grau Mitjà

1. Part Lingüística

2. Part Social

3. Part Científic-Matemàtico-Tècnica

Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015
Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015

a.1) Llengua i Literatura
Castellana

a.1) Llengua i Literatura
Valenciana

a.2) Anglés

Ciències Socials, Geografia i Història

b.1) Matemàtiques

b.2) Ciències Naturals

b.3) TICD

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

 

Grau Superior

 Part Comuna

Part específica opció A

Part específica opció B

Part específica opció C

Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015
Convocatòria juny 2017
Convocatòria juny 2018
Convocatòria juny 2019
Convocatòria juny 2020

Convocatòria maig 2021

Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015
Convocatòria juny 2017
Convocatòria juny 2018
Convocatòria juny 2019
Convocatòria juny 2020

Convocatòria maig 2021

Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015
Convocatòria juny 2017
Convocatòria juny 2018
Convocatòria juny 2019
Convocatòria juny 2020

Convocatòria maig 2021

Convocatòria juny 2010
Convocatòria juny 2011
Convocatòria juny 2012
Convocatòria juny 2013
Convocatòria juny 2014
Convocatòria juny 2015
Convocatòria juny 2017
Convocatòria juny 2018
Convocatòria juny 2019
Convocatòria juny 2020

Convocatòria maig 2021