Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Cursos preparatoris

 • ORDE de 17 de juliol de 2009 per la que se regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió.
 • RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, als centres relacionats en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm. 8940 de 30.10.2020)

Autoritzacions de cursos anteriors:

 • RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres indicats en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm. 8671 de 06.11.2019)

  • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres indicats en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm. 8685 de 26.11.2019)

  • RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza els centres relacionats en l'annex d'aquesta resolució per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés. (DOGV núm. 8698 de 16.12.2019)

 • RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés. (DOGV núm. 8431 de 26.11.2018)
 • RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm. 8153 de 20.10.2017)
 • RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm 7901 de 21.10.2016)
  • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments
   de Règim Especial, complementària de la Resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació
   Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen determinats centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2016-2017. (DOGV núm 7940 de 20.12.2016)
 • RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres assenyalats en l'annex d'aquesta resolució. (DOGV núm 7651 de 05.11.2015)
  • RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 30 d'octubre de 2015, per la qual s'autoritza determinats centres, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2015-2016. (DOGV núm 7674 de 09.12.2015)
 • RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014 de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.
  • RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014 de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.