Organismes

Portals

Vocals Consells Socials

Vocals Consells Socials

 • RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del renomenament dels membres dels consells socials de determinats centres integrats públics de Formació Professional

 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV núm. 8982 de 23.12.2020)

  • Correcció d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV núm. 9009 de 01.02.2021) 

  • RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional.(DOGV núm. 9011 de 02.02.2021)

  • RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional (DOGV num. 9114 / 25.06.2021)

  • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV núm. 9129 de 16.07.2021)

 • RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV núm. 8590 de 12.07.2019)

 • RESOLUCIÓ d'11 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional.(DOGV núm. 8510 de 21.03.2019)

  • RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 11 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres de los consells socials de centres integrats públics de Formació Professional (DOGV núm. 8583 de 03.07.2019)

 • Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV Núm. 7877, 20.09.2016)

  • Resolució de 25 de gener de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 8 de setembre de 2016, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional.

 • Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, por la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV Núm. 7872, 13.09.2016)

 • Resolució de 9 de febrer de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres dels consells socials de determinats centres integrats públics de Formació Professional.

 • Resolució de 29 de setembre de 2010, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el Ple del Consell Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló .

 • Resolución de 29 de setembre de 2010, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el Ple del Consell Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional La Costera.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ausiàs March.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Batoi.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Canastell.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ciutat de l'Aprenent.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Costa de Azahar.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Faitanar.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Luis Suñer Sanchis.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Misericòrdia.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Mislata.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Vicente Blasco Ibáñez.