Organismes

Portals

Nomenaments de membres de Consells Socials dels CIPFP

Nomenaments de membres de Consells Socials dels CIPFP

 • RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, sobre la designació o elecció dels vocals del Ple del Consell Social dels Centres Integrats Públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

 • RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

 • RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del renomenament dels membres dels consells socials de determinats centres integrats públics de Formació Professional

 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

  • Correcció d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOGV núm. 9009 de 01.02.2021) 

  • RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

  • RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

  • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

 • RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

 • RESOLUCIÓ d'11 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

  • RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 11 de març de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres de los consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

 • Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

  • Resolució de 25 de gener de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 8 de setembre de 2016, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional.

 • Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, por la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

 • Resolució de 9 de febrer de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres dels consells socials de determinats centres integrats públics de Formació Professional.

 • Resolució de 29 de setembre de 2010, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el Ple del Consell Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló

 • Resolución de 29 de setembre de 2010, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el Ple del Consell Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional La Costera.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ausiàs March

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Batoi

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Canastell.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ciutat de l'Aprenent

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste.

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Costa de Azahar

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Faitanar

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Luis Suñer Sanchis

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Misericòrdia

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Mislata

 • Resolució de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Vicente Blasco Ibáñez