Annexos Avaluació FCT

Annexos Avaluació FCT

 

Les estades de Mobilitat Erasmus que s'ajusten als requisits necessaris, podran obtindre el reconeiximent del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Ací es poden descarregar els Annexos FCT CC, I, II, III y IV, amb el logo del PAP, en quatre idiomes:
 

    CC   Annex I Annex II Annex III Annex IV
Anglés/Castellà doc doc doc doc doc
Italià/Castellà doc doc doc doc doc
Francés/Castellà doc doc doc doc doc
Alemà/Castellà doc doc doc doc doc