Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Anexos Evaluación

 

Les estades de Mobilitat FCT Europa que s'ajusten als requisits necessaris, podran obtindre el reconeiximent del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Ací es poden descarregar els Annexos FCT CC, I, II, III y IV, amb el logo del PAP, en quatre idiomes:
 

    CC   Annex I Annex II Annex III Annex IV
Anglés/Castellà doc doc doc doc doc
Francés/Castellà doc doc doc doc doc