Organismes

Portals

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2019-2020.

Admissió d'alumnat en Formació Professional en centres sostinguts amb fons públics

Procediment d'Admissió curs 2021-2022

Assistents telemàtics d'Admissió

Orientacions sobre el procediment d'admissió en FP, en règim presencial, en centres sostinguts amb fons públics:

 

Cursos de Especialització per al curs 21-22

 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/173608881/CursoEspecializacion2021_es

Oferta Programes Formatius de Qualificació Bàsica per al curs 21-22

 

Extracte dels Criteris de Prioritat per a l'admissió del curs 21-22:

 

Calendari i procediment d'admissió per al curs 2021-22

 • Resolució de 31 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2021-2022.

 • Quadre resum del calendari

 • Assistent de tramitació açí

 

 

Vacants 1r curs Presencial per al curs 2021-22:

 

Vacants FP Bàsica

Província de Alicante

Província de Castelló

Província de València

 

Vacants FP Bàsica 2ª OPortunitat

Província de Alicante

Província de Castelló

Província de València

 

 

Vacants Grau Mitjà

Província de Alicante

Província de Castelló

Província de València

 

 

Vacants Grau Superior

Província de Alicante

Província de Castelló

Província de València

 

 

Vacants Programas Formatius de Qualificació Bàsica

Vacants per Província i Localitat en centrres públics*

*Les vacants en entitats, es publicaran una vegada es resolguen l'adjudicació de subvenciones, en un nou procés d'admissió extraordinari.

 

 

Normativa relacionada

 • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la CV
 • Ordre de 27 de juny de 2008 per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la CV i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats.
 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.

 

Normativa addicional

 • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV

 • Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica.

 • Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la CV

 • Resolució de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica.

 • Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV

 • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV