NORMATIVA

NORMATIVA

Avaluació Diagnòstica

 

 • [BOE 30/09/2020] 

Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària (Article 7)

 

 • [DOCV 10/10/2017] 

ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana

 

 • [DOCV 14/07/2017] 

 

 • [DOCV 30/05/2016] 

 

 • [DOCV 30/04/2018] 

DECRET 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana

 

 • [DOCV 10/06/2015] 

 

 • [DOCV 05/05/2015] 

 

 • [DOCV 23/12/2014]

 

 • [DOCV 12/12/2014] 

 

 • [DOCV 07/07/2014]

DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana

 

 • [DOCV 27/12/2013] 

 

 • [DOCV 12/04/2013] 

 

 • [DOCV 18/05/2012] 
 
 
 • [DOCV 16/05/2012] 

 

 • [DOCV 13/04/2012]

 

 • [DOCV 11/05/2006]​​​​​​​