T'interessa

Organismes

Portals

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Per a accedir als diferents ensenyaments esportius, s'han de complir una sèrie de requisits d'accés, tant generals com específics, segons el cicle a què es desitja accedir i el seu nivell. Els requisits són:

Grau mitjà - Cicle Inicial-Nivell I
Generals
  • Títol de Graduat en ESO o titulació equivalent a efectes acadèmics.
Específics
  • Superar la prova específica d'accés i/o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només en determinades especialitats).
Grau mitjà - Cicle Final-Nivell II
Generals
  • Superar els ensenyaments del cicle inicial de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.
Específics
  • Superar la prova específica d'accés i/o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només en determinades especialitats).
Grau superior -Cicle Superior- Nivell III
Generals
  • Títol de Batxillerat o titulació equivalent a efectes acadèmics i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
Específics
  • Superar la prova específica d'accés i/o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només en determinades especialitats).