T'interessa

Organismes

Portals

Normativa dels Ensenyaments de música - Regulació de l'alumnat

Normativa dels Ensenyaments de música - Regulació de l'alumnat

 

 

Tràmit Article/s de l'Orde 28/2011 Annex
Admissió Articles 2-4 Annex I
Trasllats Article 5 Annex I
Readmisió Article 6 Annex I
Certificats
-
Annex I
Ingrés/Accés Article 7
  • Ingreso a 1r curs d'ensenyances elementals: Articles 8 i 9
  • Acceso a 2n, 3r y 4t curs d'ensenyances elementals: Article 10
  • Acceso a 1r curs d'ensenyances professionals: Article 11
  • Acceso a 2n, 3r y 4t curs d'ensenyances professionals:
    Article 12
Annex IV
Ingrés/Accés
(edat menor de l'ordinària)
-
Annex II
Ingrés/Accés
(edat major de l'ordinària)
-
Annex III
Calendari de matrícula i proves Articles 13-15
-
Prelació de l'alumnat Article 16
-
Renúncia de matrícula Article 17 Annex VII
Adjudicació de vacants Article 18
-
Convalidació d'assignatures Article 19-22 Annex X
Pla d'estudis i
noves especialitats
Article 23-24
-
Ampliació de matrícula Article 25 Annex XI
Simultaneitat Article 26
-
Permanència Article 27 Annex XII
Obtenció directa de certificat
(Ensenyances elementals)
Article 28-38 Annex XIII
Assignatures optatives Article 39-43 Annex XVI