Novetats

Ves enrere Convalidacions

Convalidacions

Convalidacions

Amb l’aprovació de Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es fa necessari l’actualització de les convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

En relació amb aquestes convalidacions el Ministeri d’Educació i Formació Professional està actualment tramitant el Projecte de reial decret pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa, que es pot consultar en l’enllaç següent:

Dins de les seues competències, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprovarà la corresponent normativa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada estiga publicat aquest projecte de reial decret.