T'interessa

Organismes

Portals

Normativa dels Ensenyaments de música - Ensenyaments professionals

Normativa dels Ensenyaments de música - Ensenyaments professionals

Currículum

Normativa estatal

  • Reial Decret 1577/2006 de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 20/01/2007)
  • Reial Decret 1953/2009 de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, quant al càlcul de la nota mitjana dels alumnes de les ensenyances professionals de música i dansa. (BOE 18/01/2010)
  • Reial decret 471/2014, de 13 de juny, pel qual es crea l'especialitat de cant valencià en els ensenyaments professionals de música i s'estableixen els aspectes bàsics del currículum d'aquesta especialitat

Normativa autonòmica

Convalidacions

Convalidació d'assignatures dels vigents plans d'estudis d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa.

Accés al SERVEI ONLINE

Normativa estatal

  •  Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.
  • Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, pel qual s'establixen convalidacions entre les ensenyances professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i les ensenyances professionals de Dansa. (BOE 28/02/2009)

Especialitats docents

  • Reial Decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa.