Música i Dansa

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics de musica i dansa són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics de musica i dansa:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles d'ensenyaments artistics no formals, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana

Millores al portal Web

Millores al portal Web

S'han fet millores al portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i tenim nous enllaços per a sindicar-se RSS a les Novetats del Servei 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats del Servei d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals  

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats Ensenyaments Arts Plàstiques i Disseny 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Esportius

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Música i Dansa

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Escoles de Música i Arts Escèniques

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments elementals de Dansa

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments elementals de Dansa

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments elementals de Dansa

 

Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum del Ensenyaments elementals de Música

Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum del Ensenyaments elementals de Música

Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum del Ensenyaments elementals de Música