Visualització de contingut web

« Ves enrere

Dia Europeu de les Llengües i Portfolio Europeu de les Llengües

Dia Europeu de les Llengües i Portfolio Europeu de les Llengües

Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA 2020

 

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER AL CURS 2021-2022

A) CENTRES DE NOVA INCORPORACIÓ

Cal emplenar la sol·licitud en OVICE amb el nom de la persona coordinadora del projecte, la relació de professorat participant, les dades del centre i adjuntar les dues actes a l'espai corresponent.

 

B) CENTRES JA AUTORITZATS (CONTINUÏTAT I CONTINUÏTAT AMB ACTUALITZACIÓ) A APLICAR EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'INNNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ

Cal emplenar la sol·licitud en OVICE amb el nom de la persona coordinadora del projecte, la relació de professorat participant i les dades del centre. No s'han d'adjuntar les actes.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 Des del 15 de setembre fins al 15 d'octubre de 2021 (tots dos inclosos).

El Portfolio Eutopeu de les Llengües (PEL) es tracta d'un document en què els que estan aprenent o han aprés una llengua - ja siga en l'escola o fora de l'escola - poden registrar i reflexionar sobre el seu aprenentatge de llengües i experiències culturals. 

El Portfolio conté un passaport de llengües, el titular del qual posa al dia amb certa regularitat. 

El document també conté una biografia lingüística detallada que descriu l'experiènia del titular en cada llengua i que està dissenyat per a guiar l'alumnat en la planificació i avaluació dels progressos. 

Finalment, hi ha un dossier amb exemples de treballs personals que es pot mantindre per a il·lustrar una de les competències lingüístiques. 

Font:Council of Europe